Naším cílem je vaše spokojenost


Nově se naše společnost zabývá také Zákonem o ochraně oznamovatelů, tedy systémem pro oznamování protiprávního jednání tzv. Whistleblowingem. Mezi subjekty, které musí povinně zavést tento systém pro oznamování protiprávního jedníní, spadají všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více jak 50 zaměstnanců.

Pomůžeme Vám tento systém ve Vaši společnosti realizovat, vypracovat patřičnou směrnici, a zajistit další potřebné náležitosti (osobu, která se bude touto problematikou zabývat, informovanost oznamovatele a jeho ochrana před tzv. odvetným opatřením).

Vše opět ve spolupráci s advokátní kanceláří pana Mgr.Jiřího Vrány.