Naším cílem je vaše spokojenost


Jste ve finanční krizi? Jednejte ihned! Váhání se nevyplácí!!

Pokud jste předlužen (v úpadku) - tzn. že hodnota Vašeho majetku je nižší než součet Vašich dluhů nebo Vám tento stav teprve hrozí (hrozící úpadek), může být Vaše majetková situace vyřešena pomocí podání insolvenčního návrhu.

Oddlužení nepodnikatele - tzv. osobní bankrot

připadá v úvahu, pokud dlužník je nepodnikatel a jeho dluhy nevznikly z podnikání, splňuje podmínky úpadku a je schopen v průběhu 5-ti let svým nezajištěným věřitelům uhradit minimálně 30% jejich pohledávek. Po tuto dobu dostáváte pouze životní minimum. Ostatní příjmy jdou na úhradu dluhů. Výhodou je zastavení případných exekucí, soudních řízení, pokut, atd...Oddlužení probíhá formou splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetku. Oddlužení umožňuje dlužníku "nový start" a hospodářské ozdravení.

Oddlužení podnikatele a OSVČ

podnikatel v úpadku může na sebe podat návrh na prohlášení konkurzu pro platební neschopnost nebo předlužení nebo se může pokusit dosáhnout reorganizace svého podnikání. Návrh na prohlášení konkurzu musí splňovat formální náležitosti a jejich nedodržení bývá příčinou zamítnutí takového návrhu, což může mít za následek odpovědnost podnikatele za škodu tím způsobenou. Reorganizace se vztahuje pouze na firmy s ročním obratem nad 100 mil. Kč.

 

V oblasti insolvenčního řízení ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr.Jiřího Vrány zejména nabízíme:

  • bezplatné poradenství
  • přípravu a sepsání návrhu na povolení oddlužení fyzických osob-nepodnikatelů dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. Za přípravu tohoto návrhu pro podání k příslušnému soudu účtujme částku od 2.000,- Kč (po posouzení složitosti případu a počtu dluhů Vám sdělíme předem Vaši cenu).
  • přípravu a sepsání insolvenčního návrhu věřitele na dlužníka
  • přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení

 

Vzledem ke složitosti procesu oddlužení fyzické osoby i podnikatele doporučujeme přenechat starosti s oddlužením našim odborníkům.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.