Naším cílem je vaše spokojenost


Řešení pohledávek

Naši pracovníci tvoří integrovaný tým, který je schopen velmi rychle reagovat  na požadavky klienta. Naše činnost se neomezuje pouze na komerční poradenství. V případě řešení pohledávek nabízíme mimosoudní vymáhání hrazené provizí z vymožené částky (v tomto případě neplatíte žádné zálohy ani náklady, pouze domluvená procenta z částky, která Vám byla dlužníkem uhrazena) nebo je možné začít vymáhat dlužnou částku formou předžalobní upomínky a v případě neúspěchu pokračovat podáním žaloby k příslušnému soudu(prostřednictvím spolupracující advokátní kanceláře). Obě varianty lze dle situace kombinovat.

Vymáhání pohledávek provádíme převážně na území České a Slovenské republiky.

Naším cílem je rychlé inkaso dlužné částky.

Jak dlouho budeme Vaši pohledávku vymáhat?

Vymáhání lze časově omezit, ale doporučujeme časové období, alespoň 1 - 3 měsíce, kdy je úspěšnost vymáhání dle našich zkušeností nejvyšší. V případě, že se tato lhůta ukáže jako nedostatečná, je možné spolupráci prodloužit. Po dobu platnosti platebních rozkazů nebo rozsudků (obvykle 10 let) se pokoušíme o opětovné vymáhání a exekuční řízení, dokud dlužník nezaplatí.

Kolik nám za to zaplatíte?

Výše odměny závisí na zadaném objemu, bonitě pohledávky a dalších konkrétních podmínkách a pohybuje se již od 10% z realizované částky. V případech trvalé obchodní spolupráce a řešení většího množství případů je možnost dohody i na nižší provizi. U většiny pohledávek neúčtujeme žádné počáteční náklady spojené s vymáháním. Jsme odměňováni pouze provizně, a pokud je naše práce neúspěšná, nezaplatíte nic.

Co uděláme s nevymožitelnou pohledávkou?

U pohledávek nevymožitelných klasickou cestou Vám navrhneme optimální řešení včetně trestního a právního postihu dlužníka. Poradenské služby poskytujeme zdarma. Pouze u komplikovaných pohledávek, kdy jsou možné vyšší počáteční výdaje, na kterých se předem domluvíme.

Odkup pohledávek

Pokud chcete svou pohledávku vyřešit rychleji, je možné pohledávku od Vás odkoupit za domluvenou cenu s úhradou po podpisu smlouvy o postoupení.

Správa a vedení pohledávek

V tomto případě můžeme jednat s dlužníkem jménem Vaší společnosti a tím nenarušit Váš vztah s ním. Upomínání je vedeno korektní, ale důraznou formou. Pokud takto budeme spravovat Vaše pohledávky v krátké době po splatnosti, lze se dohodnout na měsíční paušální odměně nebo velmi nízké provizi. Při předání Vašich kompletních závazků a pohledávek jsme schopni vyhledat optimální kombinaci k Vaší plné spokojenosti.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.