Naším cílem je vaše spokojenost


Ceny

Poradenství je u nás ZDARMA.

Veškeré naše služby jsou za velmi příznivé ceny.

Vymáhání pohledávek

Výše odměny závisí na zadaném objemu, bonitě pohledávky a dalších konkrétních podmínkách a pohybuje se již od 10% z vymožené částky. V případech trvalé obchodní spolupráce a řešení většího množství případů je možnost dohody i na nižší provizi. U většiny pohledávke neúčtujeme žádné počáteční náklady spojené s vymáháním. Jsem odměňováni pouze provizně a pokud je naše práce neúspěšná, nezaplatíte nic.

Další varianta: Vy dostáváte 100% a my úrok z prodlení - u jednodušších případů klasického vymáhání se můžeme domluvit, že budeme vymáhat dluh i s úroky z prodlení, přičemž tyto úroky z prodlení budou tvořit naši odměnu. Jelikož nepožadujeme žádnou zálohu předem, je pak naše odměna splatná jako první v pořadí. Další možností je kombinace tohoto a prvního způsobu placení naší odměny.

Odkup pohledávek

Odkupu pohledávky předchází její ocenění (zhodnocení bonity pohledávky), které mj. zahrnuje prostudování dokumentace k pohledávce, posouzení důvodů nezaplacení, zhodnocení podnikatelské historie dlužníka a jeho současné situace.

Jaké pohledávky neodkupujeme

  • pohledávky vůči dlužníkům v konkurzu, likvidaci či insolvenčním řízení

Insolvenční řízení

Příprava a sepsání návrhu na oddlužení fyzické osoby od 2 000,-Kč (po posouzení složitosti případu a počtu dluhů Vám sdělíme předem cenu). Za další úkony v insolvenčním řízení ceny dle dohody.