Naším cílem je vaše spokojenost


Právní služby

Naše společnost ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Jiřího Vrány vám zajistí veškeré právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích před soudy obecnými, rozhodčími, jakožto i před soudem Ústavním. Podle okolností případu advokátní kancelář zastupuje klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty.

Disponuje schopnostmi a zkušenostmi poskytovat komplexní poradenství ve všech otázkách obchodního a finančního práva, se zaměřením na oblasti důležité pro podnikatelské subjekty. Zabývá se zejména problematikou finančních problémů společností a firem, zejména pohledávkami a závazky, případně likvidacemi společností.

Naše společnost využívá i své bohaté zkušenosti z činnosti zaměřené na vyjednávání sporných otázek, a to jak ve fázi smluvní, tak i při pokusech o smírné řešení sporů s cílem předejít řešení věci soudní cestou. Spolu s advokátní kanceláří vždy pečlivě a zodpovědně zvažujeme možnosti řešení problémů, včetně ohledů na faktor času a náklady případného řízení.

Vzájemná spolupráce mezi našimi pracovníky a advokáty, umožňuje skutečně komplexní poskytnutí právních služeb ve všech odvětvích práva.

Vyberte si ze širokého spektra našich právních služeb:

  • obchodní a finanční právo
  • občanské právo hmotné i procesní
  • nemovitosti
  • pracovní právo
  • rodinné právo
  • směnečné právo
  • trestní právo
  • správní právo
  • … a mnoho dalšího