Naším cílem je vaše spokojenost


Ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr.Jiřího Vrány nabízíme kompletní poradenství v oblasti nového nařízení EU o ochraně osobních údajů, které nabývá účinnosti 25.května 2018 a služby pověřence pro ochranu osobních údajů. Pomůžeme Vám zavést GDPR do praxe firmy, zabezpečit a zapracovat osobní údaje v souladu s tímto nařízením. Toto nařízení se týká i malých firem, které musí také bezchybně implementovat osobní údáje dle nových skutečností a zavést tyto do interních procesů a dokumentů. V opačném případě mohou být uloženy sankce až 500 milionů Kč. Veškeré podrobnosti budou uvedeny na našich nově připravovaných www stránkách.